News and Events

Press Release in the Finnish langauge: Maatalous uudistuu isosti idässä – suomalaiset agroteknologiayritykset mukana


11.11.

Useissa Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa on tällä hetkellä käynnissä mittavia maatalouden uudistusprojekteja, joihin suomalaisyrityksillä on erinomainen mahdollisuus päästä mukaan. Uudistusprojekteista johtuva agroteknologia-alan tuotteiden ja palveluiden kysyntä näkyy jo suomalaisyritysten tarjouskannassa sekä uusien jälleenmyyntisopimusten solmimisena.

Finpron Agrotechnology from Finland -kasvuohjelmantavoitteena on löytää suomalaisille agroteknologia-alan yrityksille valituilta kohdemarkkinoilta paikallisia yhteistyökumppaneita, ja sitä kautta saada niille konkreettisia vientikauppoja. Yritysten kasvun ja viennin tukemisen ohella ohjelmassa lisätään koko suomalaisen agroteknologiatoimialan kansainvälistä tunnettuutta.

Kasvuohjelman johtaja Elina Puszkarzewicz painottaa toimialan yritysten keskinäisen yhteistyön tärkeyttä sekä pitkäjänteistä panostamista valituille kohdemarkkinoille.

– Suomalaiset yritykset ovat kansainvälisesti tarkasteltuna pieniä, joten kansainvälisessä liiketoiminnassa tulee yhdistää voimavaroja. Ei riitä, että suomalaisten yritysten tuotteet ovat teknologisesti kilpailijoiden kanssa samalla tasolla tai jopa edellä. Verkostoituminen toimialan muiden yritysten kanssa mahdollistaa laajempien tuotekokonaisuuksien tarjoamisen kansainvälisille markkinoille, hän toteaa.

Kansainvälistyminen tulee olemaan suomalaisten yritysten menestymisen perusta jatkossa, koska kotimaan markkinat ovat rajalliset.Viennistä 80 prosenttia menee tällä hetkellä EU-maihin ja Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin vientimarkkina. Kasvuohjelman tavoitteena on avata mukana oleville yrityksille uusia markkinoita esimerkiksi Kazakstanissa, Valko-Venäjällä ja Iranissa.

– Suomalaisyrityksillä on tarjota ainutlaatuista alan osaamista, jota arvostetaan maailmalla. Koska sääolosuhteemme ovat vaativat ja satokausi voi olla todella lyhyt, koneidemme pitää olla todella kestäviä ja helppoja huoltaa. Erityisesti suomalaisia metsäteollisuuden koneita ja laitteita voidaan pitää teknologisessa mielessä edelläkävijöinä, Puszkarzewicz kertoo.

Edistyneen teknologian lisäksi Suomessa on osaajia, ja niitäkin enenevissä määrin: useampi kasvuohjelman yritys, kuten JPT-Industria, Demeca ja Avant Tecno ovat jo joko työllistäneet tai työllistämässä lisää.

 

Yhteiset vientipanostukset osoittivat voimansa Kazakstanissa

Potentiaalisten ostajien on luontevaa tutustua suomalaiseen tarjontaan ja osaajiin esimerkiksi alan tilaisuuksissa, kuten lokakuun lopussa Kazakstanissa KazAgro-messuilla, jonne Finpro vei ohjelman yrityksiä.

Kazakstanissa valtio panostaa tällä hetkellä vahvasti maatalouden uudistuksiin: maataloussektori on yksi maan merkittävimmistä kehityskohteista, johon on kaavailtu investoitavan talousohjelmassa vuosien 2013–2020 aikana noin 15 miljardia euroa.

– Messujen aikana solmimme sopimuksen kolmen jälleenmyyjän kanssa, minkä lisäksi teimme viiden miljoonan euron edestä potentiaalisia tarjouksia. Loimme myös suhteita muun muassa paikallisiin ministeriöihin sekä muiden maiden maadelegaatioihin, kertoo JPT Industrian vientipäällikkö Aleksei Kojola.

JPT Industria tarjoaa ratkaisuja rehujen valmistukseen, ja yrityksen tuoteperheeseen kuuluvat kokonaiset rehutehtaat eri kokoluokissa maatiloilta teolliseen tuotantoon.

KazAgrossa mukana oli myös PEL-tuote, jonka valmistamat kivenkeräyskoneet keräävät tehokkaasti kivet pellolta. Kivien poistaminen maaperästä ehkäisee muiden peltokoneiden kulumista ja rikkoutumista, mikä tuo asiakkaalle kustannussäästöjä.

– Kysyntää on nyt tietyillä markkinoilla mukavasti, sillä Kazakstanin lisäksi meillä on kasvavat markkinat Uzbekistanissa, Pohjois- ja Itä-Afrikassa, Lähi-Idässä ja Etelä-Amerikassa. Kazakstanissa suomalaisyritysten yhteismarkkinointi toimi hyvin ja pääsimme tapaamaan tärkeän markkina-alueen potentiaalisia asiakkaita ja jälleenmyyjiä, vientipäällikkö Jens Köllner kertoo.

Messut ovat vain yksi esimerkki toimenpiteistä, joilla kasvuohjelmassa mukana olevat 20 maa- tai metsätalouskoneita sekä erilaisia karjatalouden ratkaisuja valmistavaa yritystähakee Finpron avulla kansainvälistä kasvua.

– Erilaisten tapahtumien lisäksi tuemme yritysten kansainvälistymistä muun muassa markkinaselvityksillä ja valmennuksilla sekä kohdemarkkinoille suunnatuilla vienninedistämismatkoilla ja ostajatapaamisilla, Puszkarzewicz kertoo.


Back to the news